Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Virus Corona giúp nhóm dược phẩm, y tế ngược dòng thị trường