Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: CTD tăng vọt sau kết quả tại đại hội cổ đông thường niên

Huỳnh Văn Bảy

, ngày 05/07/2020 07:13 AM (GMT+7)

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: CTD tăng vọt sau kết quả tại đại hội cổ đông thường niên

Chuyên mục : Chứng khoán

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: CTD tăng vọt sau kết quả tại đại hội cổ đông thường niên

Thị trường giảm điểm tuần thứ 2 liên tiếp với sự phân hóa mạnh. Tuy nhiên, một số mã có những thông tin riêng vẫn hút được sự chú ý như CTD, HAX và tân binh THD.