24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Quang Sang

Tổng công ty Hàng Hải chuyển từ lỗ sang có lãi 209 tỷ đồng năm 2020 sau kiểm toán

Chuyên mục: Chứng khoán
Tổng công ty Hàng Hải chuyển từ lỗ sang có lãi 209 tỷ đồng năm 2020 sau kiểm toán

Sau kiểm toán 2020, lợi nhuận TCT Hàng Hải chuyển từ lỗ 181 tỷ sang có lãi 209 tỷ đồng.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (UPCoM: MVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 với nhiều ý kiến ngoại trừ, ý kiến nhấn mạnh và thay đổi lớn so với báo cáo tự lập.
Lợi nhuận sau thuế có kiểm toán năm 2020 đạt gần 209 tỷ đồng, chênh lệch lớn so với con số lỗ gần 181 tỷ đồng trên báo cáo tự lập. Tổng công ty cho biết chênh lệch 389 tỷ đồng này do công ty mẹ điều chỉnh hồi tố hạch toán các khoản dự phòng trong giai đoạn cổ phần hóa và thực hiện hoàn nhập toàn bộ tại thời điểm chuyển sang CTCP, thực hiện các khoản dự phòng tại thời điểm cuối năm 2020.
Tổng công ty Hàng Hải chuyển từ lỗ sang có lãi 209 tỷ đồng năm 2020 sau kiểm toán
Dù có lợi nhuận thay đổi tích cực, con số này vẫn thấp hơn phân nửa so với mức lãi 425 tỷ đồng của năm 2019. Lợi nhuận giảm so với năm trước theo tổng công ty là lợi nhuận gộp giảm và tăng chi phí quản lý doanh nghiệp (chi phí lợi thế kinh doanh và giá trị công cụ dụng cụ).
Tại thời điểm cuối năm ngoái, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 24.483 tỷ đồng, trong đó lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn 6.790 tỷ. Doanh nghiệp có tổng vay nợ tài chính 6.656 tỷ, lỗ lũy kế 3.171 tỷ đồng.
Tổng công ty Hàng Hải chuyển từ lỗ sang có lãi 209 tỷ đồng năm 2020 sau kiểm toán
TCT Hàng Hải Việt Nam có lãi 209 tỷ đồng năm 2020.
Ngoài ra kiểm toán đưa nhiếu ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc công ty Cảng Hải Phòng đã dừng trích khấu hao và dừng ghi nhận chi phí lãi vay kể từ 1/1/2020 đối với các tài sản thuộc cầu cảng số 4,5 và bãi container Cảng Chùa Vẽ để chờ phê duyệt phương án quản lý chính thức các tài sản này. Ngoài ra Cảng Hải Phòng cũng đang được điều tra lại quá trình cổ phần hóa.
Kiểm toán còn không thu thập và xác nhận được các khoản công nợ phải thu, phải trả và công tác cổ phần hóa tại công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông. Số liệu sổ sách Biển Đông và thư xác nhận độc lập cũng có sự chênh lệch.
Kiểm toán cũng đưa thêm ý kiến nhấn mạnh người đọc việc tổng công ty hoạt động theo mô hình CTCP từ ngày 18/8/2020 nhưng báo cáo tài chính hợp nhất được lập cho cả năm 2020. Tổng công ty cũng đang trong quá trình quyết toán cổ phần hóa liên quan đến thuế, các khoản nộp ngân sách, chế độ cho người lao động…
Ngoài ra tổng công ty đang trong quá trình trao đổi và xem xét giá trị lợi ích hợp pháp khi nhận chuyển giao phần vốn tại Cảng Quy Nhơn. Tổng công ty chưa điều chỉnh giá trị khoản phải thu cổ tức từ công ty Container phía Nam. Công ty Cảng Sài Gòn đang làm việc với cơ quan thuế về việc nộp tiền thuê đất bổ sung…
Huy Lê
NDH
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484