Tốn hơn 5.000 tỷ chống dịch, 6 triệu con lợn bị tiêu hủy

Đoan Trang

Thứ hai, ngày 23/12/2019 12:20 PM (GMT+7)

Tốn hơn 5.000 tỷ chống dịch, 6 triệu con lợn bị tiêu hủy

Chuyên mục : Hàng hóa

Tốn hơn 5.000 tỷ chống dịch, 6 triệu con lợn bị tiêu hủy

Năm 2019, hơn 5.000 tỷ đồng tiền ngân sách được chi ra để hỗ trợ phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, dịch bệnh này về cơ bản được kiểm soát, song chúng ta cũng phải tiêu hủy gần 6 triệu con lợn.