Tòa xác định bà Lê Hoàng Diệp Thảo đủ sức khỏe tham dự phiên xử

My Lăng

Thứ ba, ngày 19/11/2019 09:29 AM (GMT+7)

Tòa xác định bà Lê Hoàng Diệp Thảo đủ sức khỏe tham dự phiên xử

Tòa xác định bà Lê Hoàng Diệp Thảo đủ sức khỏe tham dự phiên xử

Thẩm phán làm việc với phía bệnh viện xác định rằng sức khỏe bà Thảo vẫn có thể tham dự phiên tòa. HĐXX cũng thông báo ấn định lại lịch xử mới vào các ngày 2,3,4 tháng 12 tới.