TNG: Xuất khẩu 6 tháng đầu năm bị ảnh hưởng nhẹ bởi Covid-19 nhưng doanh thu nội địa tăng "sốc" 55% so với cùng kỳ

Hà Diệu Thu

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 12:27 PM (GMT+7)

TNG: Xuất khẩu 6 tháng đầu năm bị ảnh hưởng nhẹ bởi Covid-19 nhưng doanh thu nội địa tăng "sốc" 55% so với cùng kỳ

Chuyên mục : Chứng khoán

TNG: Xuất khẩu 6 tháng đầu năm bị ảnh hưởng nhẹ bởi Covid-19 nhưng doanh thu nội địa tăng "sốc" 55% so với cùng kỳ

Tổng doanh thu tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2020 của TNG đạt 1.995 tỷ VNĐ, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2019.