TNG báo lãi 10 tháng đạt 196 tỷ đồng, tăng 32% cùng kỳ

Thái Đỗ

Thứ năm, ngày 21/11/2019 14:07 PM (GMT+7)

TNG báo lãi 10 tháng đạt 196 tỷ đồng, tăng 32% cùng kỳ

Chuyên mục : Chứng khoán

TNG báo lãi 10 tháng đạt 196 tỷ đồng, tăng 32% cùng kỳ

Riêng tháng 10, TNG lãi 22 tỷ đồng, tăng 31,7%.