Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong

Phạm Thái Học

Thứ tư, ngày 20/11/2019 11:13 AM (GMT+7)

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong

Thượng viện Mỹ phê duyệt dự luật bảo vệ nhân quyền ở Hong Kong.