Thương mại điện tử - chìa khóa giúp doanh nghiệp vượt qua COVID-19

Huỳnh Văn Bảy

, ngày 05/07/2020 08:01 AM (GMT+7)

Thương mại điện tử - chìa khóa giúp doanh nghiệp vượt qua COVID-19

Chuyên mục : KT vĩ mô

Thương mại điện tử - chìa khóa giúp doanh nghiệp vượt qua COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã đặt ra những thách thức to lớn đối với thương mại toàn cầu, nhưng cũng đồng thời mở ra những cơ hội cho các công ty thương mại chuyển đổi sang hình thức kinh doanh số.