24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Chu Hồng Phượng

Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ chế đặc thù, phát triển Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc Trung ương

Chuyên mục: KT vĩ mô
Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ chế đặc thù, phát triển Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc Trung ương

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất thí điểm đồng bộ cơ chế chính sách đặc thù để phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa chỉ đạo về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì nghiên cứu, đề xuất thực hiện thí điểm đồng bộ cơ chế chính sách đặc thù về quy hoạch, đầu tư công, tài chính - ngân sách để xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù đối với những địa phương khác để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chủ trì tổ chức tổng kết quy định về tiêu chí phân loại đô thị. Trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan tại Nghị quyết 1210/20216 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó tập trung nghiên cứu, bổ sung quy định áp dụng đối với đô thị có tính chất đặc thù và báo cáo Chính phủ xem xét trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 8.
Ngoài ra, Bộ Nội vụ được giao chủ trì việc tổng kết thực hiện quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị quyết số 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, trọng tâm nghiên cứu, bổ sung quy định về việc thành lập đơn vị hành chính đô thị đối với khu vực có giá trị đặc biệt về di sản văn hóa, lịch sử và du lịch.
Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng phải tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 quy định tại Nghị quyết số 653/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2030. Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ xem xét, trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 8.
Văn phòng Chính phủ sẽ theo dõi, đôn đốc Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các bộ, cơ quan liên quan, bảo đảm tiến độ, chất lượng.
Ngọc Hà
NDH
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484