Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm việc chậm trả nợ 3 dự án khiến Việt Nam bị hạ tín nhiệm

Quỳnh Vũ

Thứ bảy, ngày 21/12/2019 20:41 PM (GMT+7)

Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm việc chậm trả nợ 3 dự án khiến Việt Nam bị hạ tín nhiệm

Chuyên mục : KT vĩ mô

Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm việc chậm trả nợ 3 dự án khiến Việt Nam bị hạ tín nhiệm

3 dự án chậm thanh toán, trả nợ nước ngoài là La Sơn – Túy Loan, Quốc lộ 20 và thủy điện Hồi Xuân.