Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tín dụng năm nay phải tăng trưởng ít nhất 10%

Ngọc Trân

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 17:58 PM (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tín dụng năm nay phải tăng trưởng ít nhất 10%

Chuyên mục : Tài chính

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tín dụng năm nay phải tăng trưởng ít nhất 10%

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách gia hạn nợ, miễn giảm lãi suất, chi phí đối với khoản vay mới và khoản vay hiện hữu. Ngân hàng thương mại phải chia sẻ với doanh nghiệp trong lúc này.