Thu giữ 900 tuýp thuốc nhuộm tóc nhập lậu

Hoa Thanh

Thứ hai, ngày 16/12/2019 11:22 AM (GMT+7)

Thu giữ 900 tuýp thuốc nhuộm tóc nhập lậu

Thu giữ 900 tuýp thuốc nhuộm tóc nhập lậu

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng hóa thừa nhận đã mua trôi nổi 900 tuýp thuốc nhuộm tóc loại 100ml/ lọ do Trung Quốc sản xuất để bán kiếm lời.