Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung “giai đoạn một” có gì?

Thạch Thảo

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 12:09 PM (GMT+7)

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung “giai đoạn một” có gì?

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung “giai đoạn một” có gì?

Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất các điều khoản của thỏa thuận thương mại “giai đoạn một”. Theo đó, Mỹ sẽ giảm một số loại thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc trong khi Trung Quốc sẽ mua nông sản, năng lượng, hàng công nghiệp của Mỹ và giải quyết một số khiếu nại của Washington về sở hữu trí tuệ.