Thiên Long trả cổ tức bằng tiền mặt 10%

Vy Lam

Thứ ba, ngày 19/11/2019 18:43 PM (GMT+7)

Thiên Long trả cổ tức bằng tiền mặt 10%

Chuyên mục : Chứng khoán

Thiên Long trả cổ tức bằng tiền mặt 10%

Công ty dự chi 77,8 tỷ đồng để trả cổ tức.