Thị trường trái phiếu đồng nội tệ Việt Nam đạt 55,1 tỷ USD

Lan Anh

Thứ tư, ngày 20/11/2019 11:16 AM (GMT+7)

Thị trường trái phiếu đồng nội tệ Việt Nam đạt 55,1 tỷ USD

Thị trường trái phiếu đồng nội tệ Việt Nam đạt 55,1 tỷ USD

Thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam đã gia tăng trong quý 3/2019...