Thị trường trái phiếu - 'mảnh đất màu mỡ' của dòng vốn 2020