Thị trường niêm yết HNX tháng 6: Giao dịch HNX30 tăng 36,5%

Nguyễn Thành Dũng

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 18:05 PM (GMT+7)

Thị trường niêm yết HNX tháng 6: Giao dịch HNX30 tăng 36,5%

Chuyên mục : Chứng khoán

Thị trường niêm yết HNX tháng 6: Giao dịch HNX30 tăng 36,5%

Tháng 6/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có 1 mã chứng khoán niêm yết mới và 4 mã chứng khoán hủy niêm yết, tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 357 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết đạt hơn 13,7 tỷ cổ p