Thị trường ngày 19/11: Thép tăng phiên thứ 5 liên tiếp, dầu giảm hơn 1%