Thị trưởng New York trách ông Trump 'chẳng động ngón tay' giúp đỡ quê nhà trước dịch COVID-19