Thị trường chứng quyền 20/11/2019: Chứng quyền thuộc mã VNM bứt phá