Thị trường chứng khoán: Khối ngoại trở lại, mua ròng gần 2.000 tỷ trong tháng 1