Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục giảm điểm về mốc 840 điểm

Dương Bốn

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 08:37 AM (GMT+7)

Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục giảm điểm về mốc 840 điểm

Chuyên mục : Chứng khoán

Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục giảm điểm về mốc 840 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có phiên giảm điểm trở lại với thanh khoản tiếp tục suy giảm