Thị phần môi giới quý II/2020: CTCK nước ngoài “hụt hơi”?

Cao Bá Cường

Thứ ba, ngày 07/07/2020 09:46 AM (GMT+7)

Thị phần môi giới quý II/2020: CTCK nước ngoài “hụt hơi”?

Chuyên mục : Chứng khoán

Thị phần môi giới quý II/2020: CTCK nước ngoài “hụt hơi”?

Mirae Asset là CTCK nước ngoài duy nhất lọt top 10 tuy nhiên thị phần cũng bị thu hẹp đáng kể từ 5,5% trong quý trước xuống 4,33% trong quý này.