Thế Giới Di Động lãi ròng hơn 3.200 tỷ đồng sau 10 tháng