Thanh tra Tp.HCM phát hiện 4 công trình xây dựng không phép quy mô lớn