Tâp đoàn Tiến Bộ đặt kế hoạch doanh thu 570 tỷ đồng trong năm 2020

Ngọc Diệp

Thứ năm, ngày 21/11/2019 09:53 AM (GMT+7)

Tâp đoàn Tiến Bộ đặt kế hoạch doanh thu 570 tỷ đồng trong năm 2020

Tâp đoàn Tiến Bộ đặt kế hoạch doanh thu 570 tỷ đồng trong năm 2020

Năm 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) xây dựng kế hoạch doanh thu 570 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế là 50 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2019.