Tăng vốn 1,3 tỷ USD nhưng vẫn phải cắt giảm ít nhất 6.000 việc làm, Qantas xác định cho 12 chiếc A380 nằm chơi 3 năm

Trịnh Vũ Tường

Thứ năm, ngày 25/06/2020 11:03 AM (GMT+7)

Tăng vốn 1,3 tỷ USD nhưng vẫn phải cắt giảm ít nhất 6.000 việc làm, Qantas xác định cho 12 chiếc A380 nằm chơi 3 năm

Tăng vốn 1,3 tỷ USD nhưng vẫn phải cắt giảm ít nhất 6.000 việc làm, Qantas xác định cho 12 chiếc A380 nằm chơi 3 năm

Những ngày tháng đen tối vẫn nằm phía trước hãng hàng không danh tiếng của Australia.