Tăng trưởng kỷ lục 126 tháng liên tiếp, kinh tế Mỹ đang ở trong giai đoạn thăng hoa chưa từng có trong lịch sử

Thủy Tiên

Thứ bảy, ngày 21/12/2019 11:14 AM (GMT+7)

Tăng trưởng kỷ lục 126 tháng liên tiếp, kinh tế Mỹ đang ở trong giai đoạn thăng hoa chưa từng có trong lịch sử

Tăng trưởng kỷ lục 126 tháng liên tiếp, kinh tế Mỹ đang ở trong giai đoạn thăng hoa chưa từng có trong lịch sử

Các nhà kinh tế thường nói rằng "quá trình tăng trưởng không kết thúc dựa vào việc nó đã kéo dài bao lâu" (expansions don’t die of old age). Đối với những gì đã diễn ra ở nền kinh tế Mỹ trong thập kỷ qua, thì câu nói này là đúng.