Tăng lương tối thiểu vùng I lên 4,42 triệu đồng/tháng từ 2020

Dương Mạnh

Thứ tư, ngày 20/11/2019 13:50 PM (GMT+7)

Tăng lương tối thiểu vùng I lên 4,42 triệu đồng/tháng từ 2020

Chuyên mục : KT vĩ mô

Tăng lương tối thiểu vùng I lên 4,42 triệu đồng/tháng từ 2020

Mức lương tối thiểu mới cao nhất là 4,42 triệu đồng/tháng của vùng I, thấp nhấp là 3,07 triệu đồng của vùng IV.