Tác động xuyên biên giới của luật an ninh Hong Kong

Trang Anh

Thứ năm, ngày 02/07/2020 14:05 PM (GMT+7)

Tác động xuyên biên giới của luật an ninh Hong Kong

Chuyên mục : Tin quốc tế

Tác động xuyên biên giới của luật an ninh Hong Kong

Luật an ninh Hong Kong không chỉ áp dụng với cư dân thành phố, mà còn có thể truy tố người nước ngoài xâm phạm an ninh quốc gia.