24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Hồ Trọng Lai Pro

Tác động của quỹ tiền lương

Chuyên mục: Kinh doanh
Tác động của quỹ tiền lương

Ảnh Internet

Như những phần trước đã đề cập, Doanh số là chỉ số quan trọng nhất đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nó phản ảnh sự sinh tồn và tăng trưởng của doanh nghiệp. Khi phân tích kết cấu và sự biến động của doanh số qua các năm, điều này sẽ cho chúng ta biết là doanh nghiệp có đang phát triển hay không thông qua sự phát triển của doanh số.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn chính là hiểu biết về chất lượng của doanh số. Mà chất lượng của doanh số thường được đánh giá thông qua lãi gộp. Thí dụ, trong kỳ doanh số tăng trưởng 20%, nhưng lãi gộp chỉ tăng 15%. Điều này cho thấy chất lượng doanh số sút giảm. Ngay cả lãi gộp có tăng 22%, chỉ chứng tỏ là doanh số đang tiến triển tốt. Nhưng như thế chưa đủ. Để tìm hiểu lý do tại sao, chúng ta đã phải phân tích các thành phần của giá vốn hàng bán (COGS) bởi vì lãi gộp = doanh số - giá vốn hàng bán.
Hôm nay chúng ta sẽ phân tích đến chi phí lao động (quỹ tiền lương) nằm trong COGS.
Như các ví dụ trước, mọi chính sách và quyết định của Doanh nghiệp như thay đổi nguyên vật liệu, thay đổi nhà cung cấp…đều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của doanh số. Kỳ này, chúng ta cũng giả dụ, Doanh nghiệp XYZ, đã thay đổi chính sách về lao động. Họ dùng lao động có tay nghề cao hơn có năng suất lao động cao hơn và dĩ nhiên tiền lương cũng phải cao hơn. Vậy, chúng ta cùng hiểu ra sao.
Theo bảng dưới đây, lúc đầu DN XYZ dự định sẽ dùng 20 lao động với mức lương bình quân 5.000.000/ người để tạo ra giá trị hàng hóa 10 tỷ. Tuy nhiên, trong thực tế, DN thay đổi chính sách, dùng 22 lao động có tay nghề cao hơn với mức lương bình quân cao hơn 6.000.000. Chính vì thế trong kỳ dù tạo ra sản lượng hàng hóa 11,88 tỷ, tương ứng tăng trưởng 18,8%. Nhưng quỹ lương lại tăng 32%. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu như sau:
Quỹ tiền lương = số lao động bình quân x tiền lương bình quân (1)
Mà Năng suất lao động bình quân là tỷ lệ giữa sản lượng làm ra và số lao động bình quân.
NSLD BQ = sản lượng / số lao động BQ
Từ đó suy ra số lao động bình quân = sản lượng / NSLD BQ.
Thay vào công thức (1) ta có:
Quỹ tiền lương = sản lượng x (1/ NSLD BQ) x tiền lương bình quân. (2)
Mục đích của việc này nhằm đưa sản lượng vào công thức để đánh giá tác động của nó với quỹ tiền lương.
Như vậy, với công thức (2), quỹ tiền lương bị tác động bởi 3 nhân tố, sản lượng, năng suất lao động bình quân, tiền lương bình quân. Và cũng dùng phương pháp thay thế liên hoàn, chúng ta có:
Thay thế lần 1 để đánh giá tác động của sản lượng:
∆Q1 = (11.880.000.000-10.000.000.000) x (1/500.000.000) x 5.000.000 = 18.800.000.
Thay thế lần 2 để đánh giá tác động của NSLD BQ:
∆Q2 = 1.880.000.000 x (1/540.000.000 - 1/500.000.000) x 5.000.000 = - 8.800.000.
Thay thế lần 3 để đánh giá tác động của tiền lương bình quân:
∆Q3 = 11.880.000.000 x (1/540.000.000) x (6.000.000-5.000.000) = 22.000.000.
Như vậy quỹ tiền lương tăng 32.000.000, trong đó do sản lượng tác động làm tăng 18,8%. Nhưng do năng suất lao động cao nên làm giảm 8.800.000. Nhưng do tiền lương bình quân cao làm tăng 22.000.000.
Kết luận, chính sách dùng lao động có tay nghề cao dẫn đến năng suất lao động tăng là chính sách đúng. Nhưng tiền lương cần điều chỉnh xuống còn 5.400.000/ người mới hợp lý. Vì lúc này quỹ tiền lương củng chỉ tăng 18.8% như sản lượng.
Hồ Trọng Lai
FB Lai Ho
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Quan tâm nhiều
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484