SVC, SVT, VCI, MHC, PHR, TKU, CVN, DST: Thông tin giao dịch cổ phiếu

Khánh Hưng

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 08:00 AM (GMT+7)

SVC, SVT, VCI, MHC, PHR, TKU, CVN, DST: Thông tin giao dịch cổ phiếu

SVC, SVT, VCI, MHC, PHR, TKU, CVN, DST: Thông tin giao dịch cổ phiếu

Thành viên HĐQT Lê Tuấn đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu SVC.