SSI Research: CTD có thể bị loại ra khỏi rổ VN30

Nguyễn Hoàng Tuấn

Thứ năm, ngày 02/07/2020 10:54 AM (GMT+7)

SSI Research: CTD có thể bị loại ra khỏi rổ VN30

Chuyên mục : Chứng khoán

SSI Research: CTD có thể bị loại ra khỏi rổ VN30

SSI Research ước tính CTD sẽ bị loại khỏi rổ chỉ số VN30, cổ phiếu KDH khả năng cao nhất được bổ sung.