SSI Research: BIDV đang tái cấu trúc vốn và xử lý nợ xấu

Quỳnh Như

Thứ ba, ngày 19/11/2019 13:07 PM (GMT+7)

SSI Research: BIDV đang tái cấu trúc vốn và xử lý nợ xấu

Chuyên mục : Chứng khoán

SSI Research: BIDV đang tái cấu trúc vốn và xử lý nợ xấu

Ngân hàng tái cơ cấu vốn và tài sản trong quý III bằng việc mua lại trái phiếu từ 2014 và phát hành mới, đồng thời tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn và trái phiếu liên ngân hàng.