Sonadezi tạm ứng cổ tức tiền mặt 4%

Hoàng Trung

Thứ ba, ngày 19/11/2019 10:11 AM (GMT+7)

Sonadezi tạm ứng cổ tức tiền mặt 4%

Sonadezi tạm ứng cổ tức tiền mặt 4%

Sonadezi sẽ chi 150 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức 4% cho năm 2019.