24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Đào Văn Sơn

Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM đề xuất cách tách thửa mới

Chuyên mục: Bất Động Sản
Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM đề xuất cách tách thửa mới

Sở Quy hoạch Kiến trúc vừa có đề xuất một số hướng tháo gỡ vướng mắc trong tách thửa đất tại Quyết định 60 về về tách thửa đất trên địa bàn TP.HCM.

Liên quan đến tình hình thực hiện Quyết định 60, trong năm 2019, Sở Quy hoạch Kiến trúc (QHKT) đã tổ chức trong hội nghị sơ kết công tác thực hiện theo công văn hướng dẫn số 914/SQHKT-HTKT về tách thửa có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật.
Tại hội nghị, Sở QHKT đã báo cáo Thành phố các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 60, đặc biệt là tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật đối với khu vực quy hoạch đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới.
Sở QHKT cho biết, tại khoản 1, Điều 5 Quyết định 60 cho biết, “[…] Sau 3 năm kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch này mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, cơ quan có thẩm quyền cũng không điều chỉnh, hủy bỏ, hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thì được tách thửa đất”.
Theo đánh giá của Sở QHKT, thời điểm xác định “sau 3 năm” có nhiều quan điểm khác nhau, gây khó khăn trong quá trình thụ lý hồ sơ tách thửa cho người dân. Trong khi đó, Luật Quy hoạch đô thị ngày 29/6/2009 quy định, đối với quy hoạch phân khu, định kỳ 5 năm kể từ ngày phê duyệt quy hoạch, cơ quan tổ chức lập cần tiến hành rà soát làm cơ sở để xem xét điều chỉnh (nếu có đủ điều kiện theo Luạt Quy hoạch đô thị).
“Như vậy, việc xem xét tách thửa đất ở, trong đó bao gồm trường hợp có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đối với đất hỗn hợp và dân cư xây dựng mới còn nhiều vướng mắc, chưa thống nhất trong quá trình giải quyết nhu cầu của người dân”, Sở QHKT đánh giá.
Sở QHKT cho rằng, hiện nay, nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết tách thửa cho người dân cần được giải quyết một cách toàn diện, triệt để thông qua điều chỉnh Quyết định số 60. Liên quan đến những vướng mắc khi tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, Sở QHKT đã đề xuất một số hướng xử lý.
Cụ thể, đối với đất quy hoạch dân cư xây dựng mới thấp tầng, Sở QHKT cho rằng về cơ bản là phù hợp với mục đích để xây dựng nhà ở riêng lẻ cho hộ gia đình, cá nhân. Do đó, trong khi chờ điều chỉnh Quyết định 60, Sở QHKT đề xuất sau 5 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch mà chưa có hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo/quyết định thu hồi đất mà cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch thì được tách thửa. Điều kiện là quận huyện cần lưu ý đảm bảo hạ tầng theo quy định.
Đối với đất xây dựng mới cao tầng và đất hỗn hợp, Sở QHKT cho rằng chức năng quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc không phù hợp với mục đích xây dựng nhà ở riêng lẻ cho từng hộ dân.
“Do đó, trong trường hợp quy hoạch không hợp lý, không khả thi, UBND quận – huyện cần thực hiện rà soát, tiến hành điều chỉnh cục bộ hoặc điều chỉnh tổng thể, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân”, Sở QHKT đề nghị.
Một bất cập khác là trước đây các quận huyện được yêu cầu lập quy hoạch 1/500 đối với đất dân cư hiện hữu, đất dân cư hiện hữu kết hợp chỉnh trang, kể cả đất dân cư xây dựng mới và đất hỗn hợp có chức năng ở để việc tách thửa được đồng bộ về hạ tầng.
Đồng thời, trong thời gian chờ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, các trường hợp tách thửa có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật thì phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở QHKT trước khi quận, huyện xem xét giải quyết.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện, các quận huyện đều cho rằng việc lập quy hoạch 1/500 là không khả thi; công tác tách thửa xuất phát từ nhu cầu của người dân với diện tích nhỏ, nằm rải rác xen cài trong các khu dân cư hiện hữu, không tập trung, không đồng thời triển khai thực hiện do đó không thể khoanh vùng, xác định cụ thể từng khu vực có nhu cầu tách thửa đất ở. Do đó, Sở QHKT cũng đề xuất Thành phố giao quận, huyện căn cứ Quyết định 60 và các văn bản hướng dẫn để xem xét giải quyết cho dân mà không cần phải lấy ý kiến của sở.
NHÂN TÂM
nhadautu
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484