Số ca viêm phổi Vũ Hán ở Hồng Kông sẽ tăng 2.000% trong 2 tuần tới?