SHB vẫn còn 'nợ' hơn 2.500 tỷ đồng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức

Hà Diệu Thu

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 13:17 PM (GMT+7)

SHB vẫn còn 'nợ' hơn 2.500 tỷ đồng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức

SHB vẫn còn 'nợ' hơn 2.500 tỷ đồng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức

Phát hành thành công hơn 3.000 tỷ đồng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) mới chỉ hoàn thành một nửa kế hoạch phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ năm 2019 giao.