Shark Linh bật mí 8 bí kíp giúp người hướng nội vượt rào cản, dễ dàng 'networking' hơn