Sẽ có hơn 1.000 nhà đầu tư tham gia Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”

Anh Khoa

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 15:21 PM (GMT+7)

Sẽ có hơn 1.000 nhà đầu tư tham gia Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”

Sẽ có hơn 1.000 nhà đầu tư tham gia Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”

Hội nghị "Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển" dự kiến sẽ được tổ chức vào 27/6/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.