SCR về đáy của nhiều năm, TTC Land chốt danh sách cổ đông phát hành 27 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Nguyễn Hoàng Tuấn

Thứ ba, ngày 19/11/2019 16:19 PM (GMT+7)

SCR về đáy của nhiều năm, TTC Land chốt danh sách cổ đông phát hành 27 triệu cổ phiếu trả cổ tức

SCR về đáy của nhiều năm, TTC Land chốt danh sách cổ đông phát hành 27 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Nếu tính từ đầu năm 2019 đến nay cổ phiếu SCR đã giảm gần 22%.