24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Quỳnh Vũ

SCIC lên kế hoạch lãi trước thuế hơn 4,800 tỷ đồng trong 2020

Chuyên mục: Kinh doanh
SCIC lên kế hoạch lãi trước thuế hơn 4,800 tỷ đồng trong 2020

Ngày 24/02 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ra Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Theo đó, trong năm 2020, SCIC tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa gắn với đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định; bán phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp đã tiếp nhận theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và lợi ích của Nhà nước. SCIC sẽ thực hiện đầu tư, kinh doanh vốn Nhà nước vào các ngành, lĩnh vực được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong năm 2020 của SCIC gồm: Doanh thu 6,916 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 4,839 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 3,470 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 8.3%; kế hoạch vốn đầu tư phát triển 3,000 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu SCIC báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 trước ngày 30/06/2020 và ngày 31/12/2020.
Về kết quả kinh doanh của năm 2019, Tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động đầu tư kinh doanh vào ngày 09/01/2020, ông Nguyễn Chí Thành, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc SCIC cho biết SCIC doanh thu 6,760 tỷ đồng trong năm 2019, vượt kế hoạch 4%. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của SCIC cùng đạt 4,067 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước (bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế) 2,847 tỷ đồng.
Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, lũy kế từ đầu năm đến tháng 12/2019, SCIC đã tiếp nhận 13 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước hơn 7,160 tỷ đồng.
Thừa Vân
Vietstock
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484