SAV ước lãi năm 2019 tăng 42%, xóa 38 tỷ đồng nợ quá hạn

Thái Đỗ

Thứ hai, ngày 16/12/2019 11:16 AM (GMT+7)

SAV ước lãi năm 2019 tăng 42%, xóa 38 tỷ đồng nợ quá hạn

SAV ước lãi năm 2019 tăng 42%, xóa 38 tỷ đồng nợ quá hạn

Savimex ước lãi 29,5 tỷ đồng năm 2019 và là năm thứ 4 liên tiếp có lãi.