Saudi Aramco, công ty đầu tiên trên thế giới chạm mốc vốn hóa 2.000 tỷ USD

Bá Phú

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 11:36 AM (GMT+7)

Saudi Aramco, công ty đầu tiên trên thế giới chạm mốc vốn hóa 2.000 tỷ USD

Saudi Aramco, công ty đầu tiên trên thế giới chạm mốc vốn hóa 2.000 tỷ USD

Cổ phiếu Aramco có thời điểm đã vượt ngưỡng vốn hóa 2.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới.