Sau những thành công ngoài mong đợi với Thế giới Di động, Golden Gate, Mekong Capital đang quá tự tin vào những thành công tiếp theo với F88, Pharmacity?

Văn An

Thứ năm, ngày 21/11/2019 11:41 AM (GMT+7)

Sau những thành công ngoài mong đợi với Thế giới Di động, Golden Gate, Mekong Capital đang quá tự tin vào những thành công tiếp theo với F88, Pharmacity?

Sau những thành công ngoài mong đợi với Thế giới Di động, Golden Gate, Mekong Capital đang quá tự tin vào những thành công tiếp theo với F88, Pharmacity?

Trong 2-3 năm tới, nếu đạt được những kế hoạch kinh doanh trông giống như “nhiệm vụ bất khả thi” thì F88 hay Pharmacity hoàn toàn có thể là những doanh nghiệp tỷ đô tiếp theo.