Sau một năm thương chiến Mỹ-Trung: Việt Nam được gì?

Dương Mạnh

Thứ ba, ngày 01/10/2019 08:25 AM (GMT+7)

Sau một năm thương chiến Mỹ-Trung: Việt Nam được gì?

Sau một năm thương chiến Mỹ-Trung: Việt Nam được gì?

Doanh nghiệp Việt tận dụng được rất ít các mức thuế quan mà Mỹ áp bổ sung lên hàng xuất khẩu từ Trung Quốc.