Sàn giao dịch kim cương lớn nhất thế giới ở Dubai

Vy Lam

, ngày 22/12/2019 07:00 AM (GMT+7)

Sàn giao dịch kim cương lớn nhất thế giới ở Dubai

Chuyên mục : Kinh doanh

Sàn giao dịch kim cương lớn nhất thế giới ở Dubai

Cũng như rất nhiều lĩnh vực khác tại Dubai, ngành kinh doanh kim cương đang phát triển với tốc độ tên lửa.