Saigon Cargo Service (SCS) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50%

Hiểu Minh

Thứ hai, ngày 06/07/2020 14:05 PM (GMT+7)

Saigon Cargo Service (SCS) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50%

Chuyên mục : Chứng khoán

Saigon Cargo Service (SCS) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50%

Saigon Cargo Service chia cổ tức năm 2019 tổng tỷ lệ 80%.