Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng cho cá nhân vay sản xuất kinh doanh

Dương Mạnh

Thứ hai, ngày 06/07/2020 13:46 PM (GMT+7)

Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng cho cá nhân vay sản xuất kinh doanh

Chuyên mục : Kinh doanh

Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng cho cá nhân vay sản xuất kinh doanh

Lãi suất dành cho khách hàng vay sản xuất kinh doanh chỉ từ 6,5%/năm và dành cho khách hàng vay mua nhà, xe ô tô, tiêu dùng từ 7,5%/năm.